قمر صبري الجاسم
برگردان : بابك شاكر

نویسنده : بابك شاكر
تاریخ ارسال : سوم اسفند ماه ١٣٩۵


قمر صبري الجاسم
برگردان : بابك شاكر
************
معرفي : شاعر و روزنامه نگار معاصر سوري ، او دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه دمشق است و آثارش به زبان هاي انگليسي ، اسپانيايي و فرانسه تاكنون ترجمه شده است .

همه چيز آرام بود
آرزوهايم آرام
آسمانم آرام
دلتنگي هايم آرام
عاشقي هايم آرام
تنها دغدغه ام باران بود
تا اينكه كسي پرنده اي زد
بال هايش را خونين كرد
وبر زمين افتاد
آن پرنده به آسمان چرخيد
نفرين كرد
همه چيز برآشفت
آرزوهايم سوخت
آسمان خون باريد
دلتنگي هايم به خيابان ها رسيد
عاشقي از سرم پريد
تنها دغدغه ام مردن شد
اين سزاي صيد پرنده اي بود كه خدا داشت


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :