شعری از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﺮاﻧﻔﺮ

نویسنده : اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﺮاﻧﻔﺮ
تاریخ ارسال : پنجم بهمن ماه ١٣٩۵


پریدن از تو ممهور است
معتقد است خندیدن
عبارت از بریدن است
عبارت‌ از دو دیده‌ی ﺑﻲسو
و سوی آشفته‌ی باد
که تنها تو را تنظیم می‌کند
پریدن از تو پریدن می‌خواهد ‌
و طوطیان و شانه‌ای برهنه در بعد‌ازظهر ﻣﻲخواهد
پریدن از تو
طوطی دارد
رفتن و بالاتر
به شکلِ رسیدن
به شکلِ نشستن اعتراض دارد
تو می پری
و پریدن
کبوتر دارد
پریدن از تو وابسته‌ست
به ارتفاع و علف
به سیم و شانه‌ای برهنه در بعدازظهر
پریدن از تو
تویی با لبِ قرمز می‌خواهد
و جمعاً ارتفاع و علف می‌خواهد
تو می‌پری  
بالی و معمولا
پریدن‌ات
گشودن‌ات
و به این آشیان، سری زدن‌ات
کبوترانِ دﺳﺘﻪجمعی دارد
و تنها به این دلیل
تو منطقی‌تری
و پریدن
دو پای آرام تو در ردپاست
تو پرکشیده‌ترین‌ تری
هم آن بالا
هم اﻳﻦجا
کبوتری
و رقص آهوان در باغ
به جنبیدن‌ات
رنگ پاﺷﻴﺪﻩست
دارم
به تو
             سنگ ﻣﻲزنم
اما مشخص نیست
که در رقصی یا
رمیده‌ای؟


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :
 ارسال شده توسط : ایمان فروغی
آدرس اینترنتی : http://

مرسی