شعری از تیرداد آتشکار

نویسنده : تیرداد آتشکار
تاریخ ارسال : بیست و سوم آذر ماه ١٣٩۵


همین    که شب
یکتاﻳﻲی دهان تو
نخاع    فاصله را تعبیر ﻣﻲکند
نفس    یا    برﻳﺪﻩهای صبر
یا مرﺩﻩی من
کفن از کلام تو ﻣﻲگیرد.


 


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :