شعری از حسن نیکوفرید

نویسنده : حسن نیکوفرید
تاریخ ارسال : نوزدهم تیر ماه ١٣٩۵


اگر زمین
در خطی مستقیم  دور خورشید بگردد
من   مورب  به گرد تو
چرا که
الماس نگاه اگر  بشکند و بیفتد به تاریکی
گم می شوم
گم که می شوی
گرانش ذهنم گیج می خورد
پشت دیوار های زمان و فضا
و در تب
مثل پروانه های در غروب
که بیقرار صبح
به اشتباه
تعداد شب های نیامده را
در نبضم ضرب می کنم و  می شمرم
تا زمان
ایستاده  بخوابد
در ساعت شنی


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :