شعری از ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭼﺎﻟﻨﮕﻲ

نویسنده : ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭼﺎﻟﻨﮕﻲ
تاریخ ارسال : نهم تیر ماه ١٣٩۵


ﻣﺎﺩﺭﻡ

و ﺑﺮ اﻭ ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻴﻢ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ و ﺩﻳﺪاﺭﺵ
و اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻲﺑﻮﺩ و
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﻋﺸﻖﻫﺎﻱ ﺑﻪﺟﺎﻥﺩاﺩﻩاﺵ
ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺩﻳﺪ
و ﺟﺰاﻱ ﻋﺠﻴﺐْ
ﺻﻮﺭﺕِ ﻋﺠﻴﺐْ ﺯﻳﺒﺎﻳﺶ
ﮔﺮﻳﺴﺘﻦِ ﺁﺭاﻡِ ﺧﻂﻮﻁ
ﻫﺠﺎﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮﻱ ﺗﻮ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ
ﺳﺎﻟﻴﺎنِ ﺩﺭاﺯ
ﺑﻴﺎ
ﺑﻨﺸﻴﻦ
ﻛﻪ اﻓﻖﻫﺎﺵ ﻣﻲﻣﺎﻧْﺪ و ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺩﺭاﺯ
اﻱ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﻧﺎﻣﻲ اﺯ ﻓﺼﻮﻝ

5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ 93


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :
 ارسال شده توسط : م کیوان
آدرس اینترنتی : http://

پیروز وتندرست وشادگرانقدر___م کیوان

ارسال شده توسط : سید حمید شریف نیا
آدرس اینترنتی : http://

سلام. به به به. چقدر هوشنگ چالنگی را دوست دارم. خودش و شعرش. هر دو را. ادم حظ می کنه. فضای این شعر چقدر شبیه شعرهای دهه چهل شاعر است. کیف کردم.