شعری از محسن کاظمی

نویسنده : محسن کاظمی
تاریخ ارسال : سوم تیر ماه ١٣٩۵


لیوان خواب را سر کشیدم
به آب رفتم
تو را دیدم
ایستاده روی صخره
تو را
آخرین پری دریایی
که می خوانی بلند شو بلند شو
به قعر لیوان می کشی مرا
به مهتاب
که با من نزدیک می شود به صخره
به قلاب
که چشم های تو بود در چشم های من
به طناب
که بريده شد و لنگر
ر
ی
خ
ت

تو
 صخره
 باد
حباب حباب حباب....

بلند شدن از آب
تعبیر خوابی است که می ریزی در لیوان

 


      چاپ صفحه


بیان دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی : *
ایمیل :
URL :
دیدگاه شما : *
 
کد امنیتی :